Proiectul „Transfer de cunoștințe privind creșterea eficienței energetice și sisteme inteligente de putere”, acronim CRESC-INTEL, este derulat de  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare (CDI) în sprijinul Competitivităţii Economice şi Dezvoltării Afacerilor, Acţiunea 1.2.3, Tip proiect: Parteneriate pentru Transfer de Cunoştinţe.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.